Október 23.


Október 22-én emlékeztünk meg az 1956-os eseményekről.
A műsorban Ujvári Arina, Földes Lotti, Kiss-Molnár Brúnó, Fekete Barnabás, Király Renáta, Hegyi Ábel, Mészáros Csanád, Gombos Anna 6.a osztályos tanulók vettek részt.

Felkészítő: Horváth Krisztina tanárnő

A megemlékezésben segítő pedagógusok: Szalárdiné Szondy Adrien, Bu Györgyi, Veresné Virág Zsuzsanna, Deme Ildikó, Harmati Róbert

1956. OKTÓBER 23-I ÜNNEPSÉG – rádiós
Zene: 1956

1. szereplő:

Sinka István: Üdv néked ifjúság
Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép!
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
Így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
Vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

1. narrátor:
1945 áprilisában véget ért a második világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította a népet.

2. szereplő:
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (részlet)

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
...
ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;
...
tányérban és pohárban,
az ott van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobában,
...

2. narrátor:
Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták össze követeléseiket.

3-4. szereplő:
Egymásnak váltva.

Követeljük:
- a szovjet csapatok azonnali kivonását,
- új kormányt Nagy Imre vezetésével,
- a bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását,
- szabad, többpárti választásokat,
- teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot,
- a Kossuth-címer visszaállítását,
- március 15-e nemzeti ünneppé, október 6-a nemzeti gyásznappá nyilvánítását!

1. narrátor:
A diákok 1956. október 23-ra tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi-szobortól a Margit-hídon át a Bem térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címert. A Parlament előtt már százezres tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba.

5. szereplő:
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán (részlet)

Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca
...

Zene:
Beethoven: Egmont nyitány
Egyre erősödik, majd elhalkul.

2. narrátor:
Este fél tíz körül a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úton álló Sztálin-szobrot, a zsarnokság jelképét. A Rádiónál a tizenhat pont beolvasását követelték, ezt azonban megtagadták tőlük. A feldühödött tömeg jelszavakat skandált.

6-7-8. szereplő, majd a kórus együttesen:

"Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába!"
" Ruszkik haza!"
"Aki magyar – velünk tart!"

1. narrátor:
Sötétedéskor eldördültek az első lövések, megindult a fegyveres harc.

Zene:
Mozart: Requiem – Lacrimosa dies illae
Halkan szól a szöveg alatt, egészen a következő zeneszámig.

9. szereplő:
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán (részlet)
...
...Piros a vér a pesti utcán,
Eső esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.

Piros a vér a pesti utcán,
munkások – ifjak vére folyt,
– a háromszín – lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.
...

2. narrátor:
Másnap, 24-én reggel szovjet tankcsapatok vonultak be Budapestre a felkelés elfojtására. Az idegen katonaság megjelenésével a felkelés nemzeti szabadságharccá változott.

1. narrátor:
A főváros számos pontján fegyveres ellenállók vették fel a harcot.
A harcosok között sok volt a tizenéves pesti srác.

2. narrátor:
Az inkább megfélemlítésnek szánt szovjet beavatkozás kudarcot vallott.

Zene:
Szörényi Levente–Bródy János: Ha én rózsa volnék (részlet)

Az énekkar előadásában, gitár kísérettel:
...
Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék.
Minden áldott este, fényben megfürödnék.
És ha egyszer engem, lánckerék taposna,
Alattam a föld is, sírva beomolna.

Ha én zászló volnék, sohasem lobognék.
Mindenféle szélnek haragosa volnék.
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének.
S nem lennék játéka, mindenféle szélneK.

2. narrátor:
A fordulat október 28-án következett be. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt. Tűzszünetet rendelt el és "nemzeti demokratikus mozgalomnak" nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth-címer lett a hivatalos állami jelkép, március 15-e pedig ismét nemzeti ünneppé vált. Újjáéledt a többpártrendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból.

10. szereplő:
Ady Endre: A Tűz csiholója (részlet)

Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek,
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.
...

1. narrátor:
November 1-re országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói Szerződésből, és semleges államnak nyilvánította magát.
Néhány napra szabad ország lettünk.

11. szereplő:
Gazdag Erzsi: Ifjúság, Te vagy a Csillagunk (részlet)
...
Ez volt hited a szent, a nagy eszme,
te sokat vádolt ifjúság.
Ezért nyílott ki meleg véred,
Mint frissen bomló rózsaág.
Fent lobogsz már a csillagokban
S örök fényeddel üzened:
Örökké él a hősök népe,
Örökké él majd nemzeted.

Zene:
Chopin: C-moll etüd – Forradalmi etüd (zongorán előadott élőzene)

2. narrátor:
1956. november 4-én vasárnap hajnalban megindult az elsöprő erejű szovjet támadás a magyar forradalom eltiprására.
5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth Rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szózata:

1. narrátor:
A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást.

13. szereplő:
Zas Lóránt: Novemberben (részlet)

Novemberben sírnak az utcák,
novemberben sírnak az emberek.
Novemberben Budán és Pesten
nevetni nem lehet.

Novemberben a Farkasréten
halottak napi mise-csend fogad.
Novemberben fehér virággal
fedik a sírokat.

Novemberben égnek a gyertyák.
Kicsinyek, teltek, véznák és nagyok.
Novemberben földig hajolnak
a sötét kalapok.
...