Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Iskolánk képekben

 

Iskolánk fenntartója:

Dunakeszi Tankerületi Központ, 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

 Támogatóink

Képtalálat a következőre: „nka logó”

http://kota.hu/images/bemutatkozas/kota-bemutatasa.jpg

Iskolába hívogató! - Képes beszámoló a fotógalérián!

Iskolai ügyek intézése a Titkárságon:

kedd: 7.30-8.00 csütörtök: 7.30-8.00, 15.00-17.00

Életutak – Kirchhofer József életműve

Erkel-nap!- 2018. november 10. Képes beszámoló!

Népmese rajzpályázat – Díjazott tanulóink és alkotásaik!

Meghívó - karácsonyi HANGVERSENY

Mézes reggeli – képes beszámoló!
 

Ajánló

Legfrissebb hírek

- Népmese rajzpályázat - képes beszámoló

- Mini maraton 2018 - képes beszámoló

- Meseösvény 2018 - képes beszámoló

- Részletes Digitális Gyermekvédelmi Stratégia - 2017.

- Iskola rendőre program

- Iskolatej program 

- Védőoltások és hpv

- Hittan oktatás

- Rendhagyó rajzóra

- KINDER + SPORT sportvetélkedő


- Mindennapos testnevelés az iskolában

 


További információk

- Közzétételi lista - 2018/2019. tanév

- A tanév helyi rendje 2018/2019

-Tájékoztatás a 112-es egységes európai segélyhívószámról

-Tájékoztatás -112-es hívószám-alsó tagozat

Tájékoztatás -112-es hívószám-felső tagozat

-FOGADÓÓRÁK 2017/2018

- Hírek az osztályokból 

- Hírek az iskolából

- Szakkörök - beszámoló!

- Napközi

- Órarend

- Fotógaléria

- Étkezés

- KALÓRIA NYOMTATVÁNY

Táplálkozási előírások

Ételek magyarázata

Étlap

- Iskola-egészségügy

Eredményeink

"Kérdezd a nagyit!" Riportpályázat-Különdíj

Versenyeredmények 2016/2017!

A Föld Napja - eredményeink

Városi szépkiejtési verseny: 5-8. évfolyam

Városi szépkiejtési verseny: 3-4. évfolyam


http://www.erkeliskola.hu/files/serleg.jpg

Gratulálunk a szép eredményekhez!

 


Pályázatok

- Határtalanul

Európai Unió pályázatai

Eszközfejlesztés HEFOP pályázat keretében.

 Iskolaportrék

A kötetben ismertetett 22 iskola egyike mi vagyunk.

 

Emelt szintű
ének-zenei oktatás

 
Évfolyamonként egy osztályt szervezünk ebben a képzési formában, melynek keretében heti négy órában tanulják növendékeink a zenei alapismereteket. Harmadik osztálytól két órával nő ez az óraszám, amikor a kóruspróbák megkezdődnek.

Tapasztalataink szerint a megnövekedett zenei óraszám kimutathatóan jó hatással van a többi tárgy tanulására is.

Logopédia

Ezekben az osztályokban speciális pedagógiai program alapján végezzük sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését. Az általános iskolai tananyag

elsajátításához speciális módszereket és eszközöket használunk. Célunk a többségi osztályba való sikeres integrációra való felkészítés.

Pedagógusaink fejlesztő eljárásokban jártas tanítók és logopédusok.

 

 

Erkeles krónika a szobrok tükrében

 
Iskolánkban a zenei oktatás gyökerei 1946-ig nyúlnak vissza. Brózik Tibor tanító úr maga körégyűjtötte a zenét és éneket szerető tanítványait, s hamarosan hangversenyt adtak az iskola tornatermében, majd 1947-ben a Petőfi Moziban a kollégák segítségével egy héten keresztül minden este bemutatták Poldini: Vadrózsák című daljátékát. A sikeren felbuzdulva szervezete meg Brózik Tibor a 100 tagú gyermekkart. Minden évben tavaszi hangversenyt adtak, valamint rendszeresen szerepeltek az iskolai és a községi ünnepélyeken. A kórus 1950-ben meghívást kapott a Rádióba, és utána még 8 alkalommal léptek fel.
Szereplések sora következett ezután és mindenhol nagy sikerük volt.
Hamarosan már két kórusa volt az iskolának: az 1967/68-as tanévben a Nagykórus (nagy énekkar) és a Kiskórus (kamarakórus) Jászberényben 2 arany, 1 ezüst és 3 bronz minősítést nyert.
Mindez abba az irányba terelte az iskolavezetést, hogy a hagyományokra alapozva ének-zenei arculatot adjon az iskolának. Ezért az Imre úti Iskolában 1970.szeptember 1-én az ének-zene tagozaton megindult a tanítás. A gyorsan fejlődő kórusok hamarosan már kétórás év végi hangversennyel lepték meg a szülőket. Innentől kezdve ez hagyománnyá vált, s a mai napig is így zárjuk a tanévet.
A Zenetagozat megalakulása után érdekes esemény következett be: a kórustagok szüleiből létrejött a Városi és Egyetemi Vegyeskar, Ujváry Géza vezetésével.
Még az Állami Zeneiskola megszervezése is a kórusainkhoz kapcsolódik, hiszen a hangszerkotatás biztosítására hozták létre.
 
Jelentős fordulatot hozott az a tény, hogy 1981-ben nagyobb épületet kapott az iskola, mivel az ének-zene iránti érdeklődés következtében már nem fértek el a gyerekek a régiben.
Kérdésként merült fel a névadás gondolata. Olyan személyiséget kerestek, aki az iskola évtizedes hagyományainak megfelel, és a távolabbi célkitűzések megvalósításában példakép lehet. Így esett a választás névadóként Erkel Ferencre.
A névadóra készülve a pedagógusok Gyulán összegyűjtötték a fellelhető Erkel-emlékeket, felvették a kapcsolatot az Erkel-család leszármazottaival. A tanulók képzőművészeti alkotásokat, tablókat készítettek.
Nagy ünnepség keretében történt meg a névadás: Molnár János igazgató úr vette át az engedélyező Díszoklevelet és az iskola új pecsétjét. A Ganz Árammérőgyár, mint testvérüzem, iskolazászlót és csapatzászlót ajándékozott az úttörőcsapatnak.
A kórusok műsora után Erkel Tibor méltatta a nagy előd munkásságát, majd a Zrínyi Miklós Katonai Műszaki Főiskola Szimfonikus Zenekara adott rövid hangversenyt, melyen az Állami Operaház énekművészei is közreműködtek (vezényelt Faith Tibor).
Erre az alkalomra az iskola vezetése emlékplakettet készíttetett, melyet a gödöllői szobrászművész, Míró Eszter tervezett. A plakettet a meghívott vendégeknek és az előkészítő munkában részt vevő tanároknak adták át ünnepélyes keretek között.
 
 
 
                                                           Hagyományok
 
Ettől kezdve hagyományok egész sora alakult ki az iskolában, melyek Erkel Ferenc nevéhez, életéhez kötődnek. Erkel november 7-én született, az „Erkel-napból” lassan „Erkel-hónappá” szélesedett a megemlékezések, rendezvények sorozata.
 
Jelentősebb események voltak:
 
-          Erkel-fa ültetése (alsótagozat)
-          Születésnapi műsor, koszorúzás
-          5. osztályosok névadópróbája
-          „Fut az Erkel”
-          „Erkel népdaléneklési verseny” (1983-tól)
-          Opera - keresztmetszet (1991-től)
-          „Hazám-hazám” akció keretében egy-egy nagyobb évfordulóra készülve személyesen vagy levelezés útján gyűjtöttek anyagot az egész országból, melyet tablók formájában dolgoztak fel
-          Kirándulás Gyulára (felsőtagozat)
-          „Erkel-klub” (szabadidős programok szombat délutánonként)
-           
Az iskola két jelentős évfordulót ünnepelt 1985-ben: az ének-zene tagozat működésének 15., Erkel Ferenc születésének pedig 175.évfordulóját. A jeles eseményt részben Körzeti Népdaléneklési verseny szervezésével, részben pedig egy Erkel-szobor felállításával ünnepeltük.
Már a névadó ünnepség (1981) után tervezett egy szobrot Míró Eszter, melynek gipsz változata sokáig az emeleti zsibongóban volt elhelyezve. (Most a bicentenárium jegyében a Gödöllői Városi Múzeumnak ajándékozzuk.)
 
 
 
Az általa készített plakettet továbbra is adományoztuk kiváló tanulóknak, dolgozóknak és az iskolába látogató külföldi vendégeknek.
Végül a felállításra kerülő szobrot Blaskó János fiatal váci szobrászművész készítette el a Képző- és Iparművészeti Főiskola Lektorátusi véleménye alapján.
Az ihletett mellszobor avató ünnepségére 1986.május 23-án került sor nagyszabású keretek között. Természetesen akkor is jelen volt Erkel Tibor, és a korábban már szereplő katonai zenekar is. Különlegesség volt Oláh Margit szereplése: a művésznő hárfán játszott.
Ezen a napon került sor az első Erkel-fa ültetésére: Ez a fűzfa azóta megterebélyesedve méltó háttérül szolgál a szobornak.
 
 
 
 
Még egy jeles képzőművészeti alkotással büszkélkedhetünk: 1999-ben újabb plakett tervezésére kérte fel az iskola Bíró János gödöllői szobrászművészt. Azóta az ő általa készített plakettet adományozzuk azoknak a tanulóinknak, akik 8 éven át kitűnően tanultak, vagy jelentős sikereket értek el tanulmányaik során.
 
 
 
 
 
(Forrás:
Bene Mihály-Laktos Györgyné: 40 év iskolánk történetéből;
Lakatos Györgyné-Bene Mihály: Az ötödik évtized című művei)

vissza